Tomta i Ølen

Her kommer info om ny tomt i Ølen som skal stå klart til bruk i løpet av 2022!

Tomta under utarbeiding