Siste nytt

Klubben skal innen oktober 2021 flytte ut fra Olehumpen. Det betyr at det vil være behov for flere dugnader i løpet av september. Info om dette kommer på Facebooksiden vår. Vi regner med alle stiller!

Over nyttår/våren 2022 starter prosessen med å flytte inn og etablere seg på nytt utendørs treningsområde, like ovenfor der Olehumpen var. Kunstgress, gjerde, lys, utstyr og skur skal opp. Vi ser frem til dette!