Årsmøte

ØEVHK avholder årsmøte for alle medlemmer hvor regnskap, budsjetter og planer gjennomgås. Det er her de større avgjørelsene for klubben tas og du har mulighet til å påvirke viktige beslutninger for klubbens aktivitet, treningsområder, utstyr og økonomi.

I menyen under finner du info fra tidligere årsmøter: