Mestvinnerliste eksteriørutstilling

Mestevinnerregler OEVHK (1) som fil

For utstillingsåret 2018 er siste innsendelses frist 31.1.2019. 

Ikke bruk adressen som står i reglene, bruke denne:

oevhk@online.no og merk med Mestvinner.

Mestevinnerregler OEVHK (1)_Side_1

Mestevinnerregler OEVHK (1)_Side_2