Styret og komitéer

Etter valget 2021 består styret og de ulike komiteene i Ølen, Etne og Vindafjord Hundeklubb av følgende personer:

Styret:

 • Leder: Ingrid Haugen (ny 2 år)
 • Styremedlem: Trinde Grunnevåg (1 år)
 • Styremedlem: Nina Forus (2 år)
 • Styremedlem: Aslaug Nybu (1 år)
 • Styremedlem: Annette Kallevik (1 år)

Utstillingskomitéen:

 • Leder: Hjørdis Sævareid (1 år)
 • Medlem: Svava Arnorsdott (1 år)
 • Medlem: Per Morten Arak (1 år)
 • Medlem: Jan Arne Sjøholt (2 år)
 • Medlem: Trine Grunnevåg (2 år)
 • Medlem: Else Ragnhild Pedersen (1 år)
 • Medlem: Berit Sjøholt (1 år)
 • Medlem: Ingrid Prytz Ohm (1 år)

Hundesportkomitéen:

 • Leder: Synnøve Matre (2 år)
 • Medlem: Nina Forus (1 år)
 • Medlem: Sølvi Marie Lærdal (1 år)
 • Medlem: Ida Anette Norheim (1 år)
 • Medlem: Marianne Dalaker Miljeteig (2 år)
 • Medlem: Astrid Weider Ellefsen (2 år)
 • Medlem: Ingrid Haugen (2 år)

Revisor:

 • Hovedrevisor: Gro Voldner Birkeland (1 år)

Valgkomitéen:

 • Leder: Per Morten Aarak (2 år)
 • Medlem: Ellen Prytz (1 år)
 • Medlem: Irene Viland (1 år)
 • Varamedlem: Annette Kallevik (1 år)